موسیقی ارکسترال و کلاسیک در آلبوم سفر غم انگیز اثری از جان کومورو

موسیقی ارکسترال و کلاسیک در آلبوم سفر غم انگیز اثری از جان کومورو

جان کومورو

موسیقی ارکسترال و کلاسیک در آلبوم سفر غم انگیز اثری از جان کومورو

جان کومورو

1
Nocturne
2
Broken Moon
3
Tales of Ming
4
Euphony
5
Silent Cry
6
Scars of War
7
Solitude
8
La Traviata
9
The Sirens
10
Diaspora
11
Hope for Gaza
12
Lonely Abyss
13
The Knight Templar
14
Celtic Farewell
15
Longing
نمایش بیشتر