آلبوم رتگ های روح من از دیاتون

آلبوم رتگ های روح من از دیاتون

دیاتون

آلبوم رتگ های روح من از دیاتون

دیاتون

1
. Hurt
2
. Temptation
3
. Heartsore
4
. Ardor
5
. Ambivalent
6
. Lenient
7
. Desire
8
. Artlessness
9
. Uncertain
10
. Remorse
11
. Speechless
نمایش بیشتر
نظرات (3)
نمایش بیشتر
loading...