پیاده روی هفت روزه

پیاده روی هفت روزه

لودویکو اناودی

پیاده روی هفت روزه

لودویکو اناودی

آلبوم موسیقی پیاده روی هفت روزه : روز چهارم (Seven Days Walking (Day1)) اثری از لودویکو اناودی (Ludovico Einaudi) پیانیست و آهنگساز ایتالیایی به همراه فدریکو مکوزی (Federico Mecozzi) نوازنده ویولن و ردی هسا (Redi Hasa) نوازنده ی ویولنسل است که در سال 2019 منتشر شد.این آلبوم موسیقی شامل 12 قطعه ی آرام و احساسی و مروز با محوریت ساز پیانو در سبک امبینت و مدرن کلاسیک است.

1
Low Mist Var. 1 (Day 4)
2
Cold Wind Var. 1 (Day 4)
3
A Sense Of Symmetry (Day 4)
4
Gravity Var. 1 (Day 4)
5
Fox Tracks (Day 4)
6
Low Mist Var. 2 (Day 4)
7
Campfire (Day 4)
8
Cold Wind Var. 2 (Day 4)
9
Matches (Day 4)
10
View From The Other Side (Day 4)
11
Full Moon (Day 4)
12
Ascent (Day 4)
نمایش بیشتر